منگنه کوب بادی

خرید منگنه کوب بادی در فروشگاه اینترنتی ابزارآلات یوتول

با داشتن یک منگنه کوب بادی در خانه، می توان دامنه ی وسیعی از تعمیرات معمول یا خاص را انجام داد. نقّاش ها و سایر هنرمندان پرده های نقّاشی را با کمک منگنه کوب بادی به چهارچوب آن وصل می کنند. منگنه کوب های با قدرت و توان بالاتر می توانند در نصب کفپوش یا موکتِ یک اتاق مورد استفاده قرار بگیرند. دست به کار شوید؛ از خانه بیرون بروید؛ و با استفاده از منگنه کوب های دارای شلنگ های هوای بسیار بلند، شروع به تعمیر و بازسازی قسمت های شکسته ی حصارها کنید.

منگنه کوب های «یوتول» با دامنه ی وسیعی از اندازه های منگنه ها همخوانی دارند. برای کارهای سنگین، از یک منگنه کوب بادی 16 استفاده کنید. برای پروژه های ساخت اسباب و وسایل خانه از منگنه کوب های بادی 22 استفاده کنید. از منگنه کوب بادی 20 برای نصب کفپوش استفاده کنید. همچنین، منگنه کوب ها با اندازه خشاب های متفاوتی موجود هستند. بعضی از آن ها برای پروژه های فوری و کوتاه مناسب تر اند؛ و بعضی برای روز های طولانی کار در یک پروژه. اگر در حالی که دارید کار انجام می دهید منگنه تمام کنید، می توانید از مکانیزم باز شدن سریع آن برای ساده شدن پر کردن دوباره ی منگنه کوب و برگشتن سریع تر به کار استفاده کنید.

بار بعدی که برای یک پروژه ی کار با چوبِ دراز مدت آماده می شوید، که نیاز به کوبیدن مداوم و مکرّر دارد، دیگر به شانه ها و دست های تان فشار نیاورید؛ چکّش تان را با یک منگنه کوب بادی، همراه با کمپرسور باد و تجهیزات جانبی ای که همگی در یوتول موجود هستند، تعویض کنید.

فیلتر